Chương trình

Chương trình Cử nhân Kinh tế

Chương trình Cử nhân Kinh tế của trường Đại học Victoria trang bị cho sinh viên những hành trang cần thiết giúp ích cho sinh viên hòa nhập được vào môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp trong tương lai. Chương trình giúp sinh viên có một căn bản vững chắc để có thể làm việc tại tất cả mô hình kinh tế tư nhân hay quốc doanh, đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên chọn lựa và theo đuổi định hướng nghề nghiệp phù hợp với sở thích và năng khiếu.

Tất cả giảng viên của trường đều là những chuyên gia hàng đầu trong những lĩnh vực chuyên môn và thường xuyên được mời diễn thuyết trong những hội thảo chuyên ngành, thường xuyên xuất bản những bài nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành và có mối quan hệ rộng rãi với những viện nghiên cứu và trường đại học nổi tiếng khác.

Để có thể hoàn tất chương trình Cử nhân Kinh tế, sinh viên phải mất trung bình 3 năm (mỗi năm học hai học kỳ). Hầu hết các chuyên ngành của chương trình Cử nhân Kinh tế có thể hoàn tất một nửa tại cơ sở Tp. Hồ Chí Minh. Riêng những chuyên ngành như Quản lý thông tin và Thương mại điện tử yêu cầu thời gian học tại Wellington dài hơn.

Chương trình Cử nhân Kinh tế có 7 môn học đại cương bắt buộc: ACCY 111 (Kế toán), ECON 130 (Nguyên lý Kinh tế học), FCOM 111 (Chính sách, luật và kinh doanh), INFO 101 (Cơ bản về hệ thống thông tin), MARK 101 (Nguyên lý Marketing), MGMT 101 (Quản trị học căn bản), và QUAN 102 (Thống kê trong kinh doanh).

Tất cả môn học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh và sinh viên được yêu cầu phải đi học đầy đủ.

Sinh viên chọn ít nhất một trong những chuyên ngành sau: Kế toán, Luật thương mại, Thương mại điện tử, Quản trị nguồn nhân lực, Hệ thống thông tin, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Khoa học quản lý, Marketing, Tài chính, Thuế và Chính sách công.

Những môn học của chương trình Cử nhân Kinh tế được giảng dạy tại Hồ Chí Minh:

1. ACCY 111 (Accounting) – The preparation, use and social impact of accounting information, both within organisations and in external reporting.

2. ECON 130 (Economics Principles and Issues) – An introduction to economic principles and their application to issues facing households, businesses and government in the New Zealand economy and the international economic environment.

3. ECON 140 (Economic and strategic Behaviour) – Consumer choice, the strategic behaviour of firms under different market structures, public choice. Implications for management, marketing and public policy decisions, and the design of regulatory, fiscal and monetary policies. Responses to macroeconomic shocks.

4. INFO 101 (Foundation of Information Systems) – An examination of the role of information systems in the business operations, managerial decision-making and strategy of modern organisations. The course introduces the fundamental concepts of computer-based information systems acquisition and use.

5. IBUS 201 (Principles of International Business) – An introductory course in international business, providing comprehensive coverage of the issues facing firms in international markets. There are three main themes: 1) the external environment of international business, 2) international business strategy, and 3) international business operations.

6. MARK 101 (Principles of Marketing) – An introduction to the study of marketing and its role in developing a strategic customer/ client focus within commercial, public sector and not-for-profit organisations.

7. MARK 203 (Market Research) - Examines the key role of collecting, interpreting and analysing information to assist marketing managers in formulating marketing strategy. Market research methods and information technologies are covered in detail.

8. MGMT 101 (Introduction to Management) – This introductory course in management offers a broad perspective on modern management in the business, public and voluntary sectors, and examines key issues likely to face managers in the near future.

9. FINA 201 (Introduction to Corporate Finance) - An introduction to the fundamental concepts in corporate finance. Topics include the net present value method, alternative investment rules, capital budgeting, and the theories of capital structure.

10. QUAN 102 (Statistics for Business) – An introduction to techniques useful in business research or practice. Topics include graphs and diagrams, measures of location and dispersion, index numbers, probability, sampling, estimation and testing, correlation and simple regression.

11. QUAN 111 (Mathematics for Business and Finance) – Mathematical methods appropriate fir study of economics and financial set theory, functions, calculus of functions of one or several variables, financial mathematics, vectors, matrices and systems of linear equations.

12. INFO 102 ( Business Application Programming) - An introduction to the fundamental concepts of programming for business application development. The course covers the program development life cycle: gathering requirements, designing a solution, implementing a solution in a programming language, and testing the completed application.

13. INFO 201 (Introduction to Information Systems Management) - A study of the management of information systems in organisations. This course investigates the business impact of information systems from a managerial perspective.

14. ECON 201 (Intermediate Microeconomics) - This course in intermediate microeconomic analysis includes demand theory and applications of consumer behaviour, analysis of market structures, strategic behaviour, introductory welfare economics and analysis of public goods and externalities.
 

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ
  • Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH)
    1A Hoàng Diệu, Q. Phú Nhuận
    Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  • Tel: +84-028-39972227
  • Fax: +84-028-38444135
  • Email: victoria@victoria.edu.vn